Werkgroep Schoutenbos

De werkgroep Schoutenbos is bezig om de biodiversiteit van de Schoutenbosjes in Heerhugowaard te verhogen. Zij proberen dit bereiken door:

* meer onderbegroeiing te realiseren door inplanten van bomen, struiken en heesters met vruchten voor vogels

* realiseren van ijsvogelwanden

* maken van broeihopen voor insekten, ringslangen, egels, muizen en andere kleine zoogdieren

* maken van takkenrillen voor broedende vogels en kleine zoogdieren

* creëren van open plekken in het bos voor meer zonlicht

* maaien, afruimen en inzaaien van velden

* stobbewallen maken langs de oevers voor otters en bevers

* opruimen van zwerfafval

* historische hakhoutbosjes herstellen