Welkom in het Schoutenbos

Het Schoutenbos bestaat uit twee delen, deze liggen aan de noordzijde van Heerhugowaard.

Deze Schoutenbosjes zijn unieke natuurgebieden.

 

Ze bestaan uit bosterrein, hakhoutbos, ecologische oevers met poelen en een grote plas met een gezamenlijke grootte van ongeveer 13 ha. De plas is ontstaan door zandwinning in de jaren zestig. Het Schoutenbos maakt deel uit van de PEHS (Provinciale Ecologische Hoofd Structuur) Het vormt voor veel dieren een rustgebied in een belangrijke ecologische verbindingszone in Noord-Holland.

 

Het groot Schoutenbos en het klein Schoutenbosje zijn sinds 1 januari 2008 in beheer bij het Natuur Instituut.

 

Een vrijwilligersgroep is actief met maai- en snoeiactiviteiten die gericht zijn op het verhogen van de natuurwaarden. Door herinrichting worden ecologische structuren aangebracht, zodat steeds meer soorten flora en flauna kunnen voorkomen.

Inmiddels broeden zeer bijzondere vogels hier, zoals Waterral, Bruine Kiekendief, Boomvalk en IJsvogel.

Het kleine Schoutenbosje vormt het laatste restant van oude bossen in Heerhugowaard. Ook hierin is het ecologisch beheer hersteld. Dit wordt beheerd  als een gerief - hakhoutbosje.